Update 4. maj 2021: MOR METTE OG CO. AFLYSTE IGEN IGEN COPENHELL 2021! Copenhell er flyttet til 16.-18. juni 2022 for mit vedkommende

Update april 2020: DESVÆRRE AFLYSTE MOR METTE I APRIL ’20 COPENHELL 2020! 🙁

Nye datoer endelig kommet…

Copenhell 2020 billet i hus kort efter åbning af billetsalget! Denne gang var jeg nogle nanosekunder langsommere på tasterne end sidste år. Fik denne gang billet nr. 101 i forhold til sidste års nr. 3. Jeg er sgu faldet af på den!!!